alternativeKaraś/Rogucki "Bolesne strzały w serce"

SHOW LYRIC

Dodaj mnie do swoich znajomych
Odczytaj komunikat
Oznacz mnie na swojej linii czasu
Na linii swojego życia
Nie mogę przy tobie oddychać
Odjedziemy w osobnych przedziałach
Odjedziemy w przeciwnych kierunkach
Proszę cię nie utrudniaj
Nie wystarcza mi nic
Znowu się zatrułem powietrzem
Znowu jesteś poza zasięgiem
Dodałem lepsze zdjęcie
Przyjrzyj się
Polub mnie
Zechciej
Teraz będę musiał cię nosić
Do końca miesiąca i więcej
Roznosi mnie, gdy chodzę po mieście
Bolesne strzały w serce
Nie wystarcza mi nic

Other hits from Karaś/Rogucki

Katrina

Kilka westchnień

Play ALL from Karaś/Rogucki